Paul Frissen geeft Celelezing 2018


Op woensdag 31 oktober a.s. houdt prof. Paul Frissen de Celelezing 2018 met als titel “De vrije burger en de gevaarlijke staat. Over tragiek, transparantie en taboes”.

 

De overheid probeert onze beste vriend te zijn en belooft ons veiligheid. De burgers moeten haar daarvoor vergaande bevoegdheden geven en vragen zich tegelijkertijd af of de overheid daarvan geen misbruik maakt. Is dit een wenselijke ontwikkeling of moeten we weer leren aanvaarden dat de overheid ons niet tegen alles kan beschermen en dat het leven nu eenmaal zijn gevaarlijke en tragische kanten heeft?

 

Paul Frissen is decaan en bestuursvoorzitter van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) te Den Haag en hoogleraar Bestuurskunde aan de universiteit van Tilburg. Hij maakte deel uit van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling en van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Hij was voorzitter en lid van verschillende toezichthoudende en adviserende organen.

 

Paul Frissen houdt zich bezig met invloedrijke analyses van de moderne staat. Daarin neemt hij afscheid van de visie op de staat als centraal sturend orgaan. Hij bekritiseerd het gecentraliseerde gelijkheidsdenken waarop de moderne staat zich baseert ten koste van een effectiever denken over de decentraal heersende macht van het verschil. Hij uit zich sceptisch over de resultaten van overheidsbemoeienis vooral ook de toenemende overheidsbemoeienis tot achter de voordeur.

 

Hij weet zijn opvattingen op een zeer aansprekende wijze, met een enkele kwinkslag, over het voetlicht te brengen. Dat maakt hem tot een veelgevraagd spreker.

 

De lezing is een initiatief van de 3 Zwolse Rotary clubs en Rotaract en wordt georganiseerd door de stichting Cele Lezingen i.s.m. onder meer de stichting Grote Kerk

 

Celelezing 2018

Woensdag 31 oktober

Van 20.00 tot 21.30 uur

Academiehuis Grote Kerk


Kaarten:
12,50 / 7,50 (indien jonger dan 21 jaar) inclusief boekje en drankje.

Copyright © 2015 CeleLezing 2015 | Ontwerp & bouw website Makeable Branding | It's all makeable!